Poslanstvo

Razvijati nove programe in pristope pri vadbi juda, ter tako vadbo in spoznavanje juda omogočiti čim večjemu številu otrok in mladostnikov.

Spodbujati pozitivni odnos do gibanja in zdravega načina življenja, organizirati raznolike in raznovrstne športne programe, približati šport otrokom in mladostnikom ter tako vplivati na njihovo zdravje, normalno rast in razvoj. S kvalitetnimi programi otrokom in mladostnikom privzgojiti potrebo po gibanju in pozitivni agresivnosti ter jim tako pomagati graditi samozavest, spoštovanje, pogum, odgovornost in vztrajnost.

Omogočiti aktivne, raznovrstne in cenovno dostopne programe za koristno preživljanje prostega časa čim večji množici otrok in mladostnikov.