Pogoji vadbe

 • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 1x ali 2x tedensko. Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo.
 • Mesečna cena vadbe je odvisna od števila vadbenih enot ter dolžine vadbene enote in se zaračunava po veljavnem ceniku društva.
 • Račune za mesečno vadnino otroka starši prejmejo mesečno ali dvomesečno preko informacijskega sistema e-klub na svojo e-pošto.
 • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • ŠD Mala šola Juda Ljubljana si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba v šolskem letu 3 x odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko informacijskega sistema e-klub in po e-pošti.
 • Vadba se ne zaračuna le v primeru, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu izključno na elektronski naslov vadnine@malasolajuda.si .
 • Prispevek se zaračuna polovično le v primerih,ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to pa sta le september in junij.
 • Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečne vadnine.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • S podpisom prijavnice se dovoljuje objava fotografij ter posnetkov na spletni strani društva in Inštituta juda, albumu društva in Inštituta juda, internem glasilu društva in Inštituta juda ter za druge promocijske potrebe društva in Inštituta juda.
 • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.
Za vprašanja smo na voljo preko kontaktnega obrazca.