Trnovo

Trnovo

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1. in 2. razredi TOREK 16.00 - 17.00 ure Pričetek vadbe: Torek, 17.9.2019
3. in višji razredi PETEK 15.30 - 17.00 ure Pričetek vadbe: Petek, 20.9.2019