Domžale

Domžale

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1.,2. in 3. razredi TOREK in ČETRTEK 15.10 - 16.00 ure
4. razredi in višji TOREK in ČETRTEK 14.00 - 15.00 ure
. Pričetek vadbe v TOREK, 6. OKTOBRA 2020