Valentina Vodnika

Valentina Vodnika

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1. in 2. razredi SREDA 15:00 - 16.00 ure
3. in 4. razredi SREDA 16.00 - 17.00 ure
Pričetek vadbe v SREDO, 20.9.2023 Cena mesečne vadbe: 25€