Vič Tržaška

Vič Tržaška

Termini

Razred Dan in ura Opomba
3. in višji razredi ; CENA vadbe = 38,00 EUR TOREK in ČETRTEK od 17:15 do 18:45 , PRIČETEK torek 3.10.2023 Trener ob 17:00 prevzame otroke šole v podaljšanem bivanju.
1.in 2. razredi ; CENA vadbe = 34,00 EUR mesečno ČETRTEK od 17:15 do 18:15 (1 x tedensko), PRIČETEK = četrtek 5.10.2023 Trener ob 17:00 prevzame otroke šole v podaljšanem bivanju.
. Pričetek vadbe: TOREK, 3.10.2023 (3. in višji raz. ; ČETRTEK 5.10.2023 (1, 2. razr.)