Simona Jenka Smlednik

Simona Jenka Smlednik

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1. razredi SREDA 13:00 do 14:00 h
2. in višji razredi SREDA 14:00 do 15:00 h
Pričetek vadbe v SREDA, 14.9.2022