Prijavnico si natisnite in oddajte trenerju na prvem treningu!

Ljubljana Bežigrad

Danile Kumar

Termini znani! Trenerji znani!

dr. Vita Kraigherja

Termini znani! Trenerji znani!

Franceta Bevka

Termini znani! Trenerji znani!

Milana Šuštaršiča

Termini znani! Trenerji znani!

Mirana Jarca

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Center

Ledina

Termini znani! Trenerji znani!

Poljane

Termini znani! Trenerji znani!

Prežihovega Voranca

Termini znani! Trenerji znani!

Vodmat

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Moste polje

Jožeta Moškriča

Termini znani! Trenerji znani!

Ketteja in Murna

Termini znani! Trenerji znani!

Nove Jarše

Termini znani! Trenerji znani!

Sostro

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Šiška

Dravlje

Termini znani! Trenerji znani!

Hinka Smrekarja

Termini znani! Trenerji znani!

Koseze

Termini znani! Trenerji znani!

Miška Kranjca

Termini znani! Trenerji znani!

Valentina Vodnika

Termini znani! Trenerji znani!

Vižmarje Brod

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Vič

Bičevje

Termini znani! Trenerji znani!

Kolezija

Termini znani! Trenerji znani!

Trnovo

Termini znani! Trenerji znani!

Vič Abramova

Termini znani! Trenerji znani!

Vič Tržaška

Termini znani! Trenerji znani!

Izven MOL - a

Antona Martina Slomška - Vrhnika

Termini znani! Trenerji znani!

Brezovica, PŠ Notranje Gorice

Termini znani! Trenerji znani!

Brinje, Grosuplje

Termini znani! Trenerji znani!

Dobrova

Termini znani! Trenerji znani!

Domžale

Termini znani! Trenerji znani!

Janka Kersnika Brdo Lukovica

Termini znani! Trenerji znani!

Janka Kersnika, vrtec MEDO

Termini znani! Trenerji znani!

Janka Modra Dol pri Ljubljani

Termini znani! Trenerji znani!

Janka Modra, PŠ Dolsko

Termini znani! Trenerji znani!

Mengeš

Termini znani! Trenerji znani!

OŠ Horjul

Termini znani! Trenerji znani!

Simona Jenka Smlednik

Termini znani! Trenerji znani!

Vodice

Termini znani! Trenerji znani!