Pogoji vadbe

POGOJI za vadbo v programu juda na OŠ:

  • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 2x tedensko.
  • Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo. V primeru 1x tedenske vadbe se poravna 65 % mesečnega prispevka, ki se zaračunava za 2x tedensko vadbo.
  • Za mesečni prispevek starši otroka prejmejo račun mesečno preko informacijskega sistema e-klub na svojo e-pošto, ki so jo navedli na prijavnici.
  • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
  • Zaradi bolezni trenerja, ko res ni mogoče organizirati zamenjave, lahko vadba odpade, vendar največ 3x v šolskem letu. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko informacijskega sistema e-klub na e- pošto staršev, ki so jo navedli na prijavnici.
  • Prispevek za 2x tedensko vadbo se NE ZARAČUNA le v primeru, če je otrok prenehal z redno vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov info@malasolajuda.si ali telefon 051 306 306.
  • Prispevek se plača POLOVIČNO le v primerih, ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to pa sta meseca september in junij.
  • Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
  • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
  • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in zavod/društvo nimata vpliva, trener in zavod/društvo ne odgovarjata.
Za vprašanja smo na voljo preko kontaktnega obrazca.