Pogoji vadbe

POGOJI za vadbo v programu »MALA ŠOLA JUDA« na OŠ Ljubljani:

 • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 1x ali 2x tedensko. Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo.
 • OSNOVNI PROGRAM = NEČLANI: Vadba 1x tedensko 45 minut je sofinancirana s strani MOL-a in je brezplačna. Vadba poteka le v terminu, ki ga dodeli šola na podlagi sklepa MOL-a o sofinanciranih urah.
 • RAZŠIRJEN PROGRAM = ČLANI: Za dodatno – drugo uro vadbe v tednu se plačuje mesečni prispevek, v katerega je všteta tudi letna članarina in registracija člana pri panožni zvezi.
 • ČLANI IMAJO SLEDEČE UGODNOSTI: možnost brezplačne uporabe informacijskega sistema e-klub; sodelovanja na tekmovanjih; članstvo v Judo zvezi Slovenije s čimer je omogočena udeležba na izpitih za višje pasove; udeležbe na taborih društva po znižani, članski ceni; nakupa opreme – kimon po znižani, članski ceni; možnost dodatne brezplačne vadbe za višje pasove v času od februarja do junija; 4. in višji razredi tudi dodatne brezplačne vadbe v Judo klubu Bežigrad.
 • Za mesečni prispevek starši otroka prejmejo račun mesečno ali dvomesečno preko aplikacije e-klub na svojo e-pošto, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • Zaradi bolezni trenerja, ko res ni mogoče organizirati zamenjave, lahko vadba odpade, vendar največ 3 x v šolskem letu. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko aplikacije e-klub na e-pošto staršev, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Prispevek za 2x tedensko vadbo se NE ZARAČUNA le v primeru, če je otrok prenehal z redno vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov info@malasolajuda.si ali na telefon 051 306 306.
 • Prispevek se plača POLOVIČNO le v primerih, ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to sta meseca september in junij.
 • Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.

POGOJI za vadbo v programu juda na OŠ izven Ljubljane:

 • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 2x tedensko.
 • Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo. V primeru 1x tedenske vadbe se poravna 65 % mesečnega prispevka, ki se zaračunava za 2x tedensko vadbo.
 • Za mesečni prispevek starši otroka prejmejo račun mesečno preko informacijskega sistema e-klub na svojo e-pošto, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • Zaradi bolezni trenerja, ko res ni mogoče organizirati zamenjave, lahko vadba odpade, vendar največ 3x v šolskem letu. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko informacijskega sistema e-klub na e- pošto staršev, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Prispevek za 2x tedensko vadbo se NE ZARAČUNA le v primeru, če je otrok prenehal z redno vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov info@malasolajuda.si ali telefon 051 306 306.
 • Prispevek se plača POLOVIČNO le v primerih, ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to pa sta meseca september in junij.
 • Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in zavod/društvo nimata vpliva, trener in zavod/društvo ne odgovarjata.
Za vprašanja smo na voljo preko kontaktnega obrazca.