Status društva

10. Apr 2008 / Košak Miha

Javni interes na področju športa za malo šolo juda.
Javni interes na področju športa za malo šolo juda.<br><br>Ministrstvo za šolstvo in šport je za nedoločen čas Mali šoli juda podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.<br><br>V evidenco društev, ki delujejo v javnem interesu, je Mala šola juda vpisana pod zaporedno številko DJI-134/2007.